Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú posktyovať lepšie služby. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií o cookies
Súhlasím

Čo sú funkčné svalové testy a prečo sú dôležité?

Autor Mgr. Martin Sári , pridané 16.03.2018, 20:45
Funkčné svalové testy, pre poznanie svojho pohybu

Žijeme v dobe, kedy sedavý spôsob alebo športová špecializácia kladú vysoké nároky na pohybový aparát a menia a narúšajú pohybové vzory človeka. Následkom toho neskôr vznikajú bolesti a zranenia. Včasnou a správnou diagnostikou však možno odhaliť tento proces a obnoviť pôvodné pohybové vzory a funkcie.

Funkčné svalové testy

Je to metóda, ktorá je zameraná na určenie sily jednotlivých svalových skupín. V posledných rokoch však došlo ku zmene názorov na riadenie pohybu. Prevedenie sa posudzuje viac komplexnejšie. V testoch sa nehodnotí len sila hlavného svalu, ani svalovej skupiny, ale analyzujeme prevedenie celého pohybu. Každý pohyb je výsledkom spolupráce viacerých svalových skupín, resp. svalového zreťazenia. Preto svalový test chápeme ako metódu, ktorá definuje určité motorické stereotypy.

Minulosť

Vývoj svalových testov sa začal už pred 1. svetovou vojnou, keď dr. R.W. Lowett prvý krát použil manuálne metódy zisťovania svalovej sily u detí postihnutých mozgovou obrnou.

Odvtedy sa metodika doladila, spresnila ale zásady ostali rovnaké. 

Stupne testovania

Základné stupne sú od 5 po 0, kde 5 je normálny sval, s veľmi dobrou funkciou, ktorý je schopný prekonať pri plnom rozsahu vonkajší odpor, až 0 - pri pokuse o pohyb sval nejavil nijakú známku kontrakcie.

Pri testovaní je dôležité dbať na rozsah pohybu, svalovú súhru - koordináciu a fixáciu tela. Janda a kol. v roku 2004 napísal podrobnú publikáciu svalového testovania aj s vyšetreniami najčastejšie skrátených svalových skupín.

 

Moderné testovania FMS

FMS ( Functional movement screening ), je funkčné pohybové meranie určené na identifikáciu pohybových vzorov, ktoré naznačujú zvýšené riziko poranenia a neefektívny pohyb, ktorý spôsobuje znížený výkon.

Zohľadňuje sa aj asymetria, stabilita a mobilita daných svalových skupín. Pôvodne toto meranie bolo navrhnuté pre vysokoškolských atlétov v USA aOficialne bolo predstavene v roku 1995 Grayom Cookom, jednym z najznamejsich amerických špecialistov na prevenciu zranenia v športe a Lee Burtonom, ktorý sa špecializuje na tréning atlétov.

Testuje sa 7 základných pohybových vzorov ( hlboký drep, prekročenie prekážky, výpad, ramenná mobilita, aktívne prednoženie vystretou nohou, trupová stabilizácia pomocou kľuku, rotátorová stabilita)

Stupnica merania je score, kde sa pri každom teste  udáva hodnotenie od 0 po 3, pričom 0 uvádza bolestivosť pri teste a 3 bezchybné prevedenie daného pohybového vzoru. Maximálny počet bodov je preto 21, pričom keď je v nejakom teste 0, tak je klient poslaný k ďalšiemu špecialistovi ktorý sa zameriava na odstránenie bolesti.

FMS nielen hodnotí ale aj rieši problémy ak je score 1 (nevie vykonať daný pohybový vzor)  alebo pri asymetriách a to špeciálnymi cvičeniami pre nápravu daného pohybového vzoru.

 

NKT

NeuroKinetic Therapy je manuálna terapia na základe funkčnej diagnostiky, ktorú vyvinul David Weinstock, ktorý učí a venuje sa manuálnej terapií v Kalifornií. Je založená na motorickej kontrole (The Neutral Basis of Motor Control  od Verona Brooksa). Centrum motorickej kontroly je umiestnený v mozočku odkiaľ posiela informácie do limbického systému (riadi primárne potreby človeka), ktorý potom posiela informáciu do mozgovej kôry (kde usmerni spôsob vykonania), odtiaľ cez miechu (zadá povel na vykonanie úlohy) do svalového systému.

Centrum motorickej kontroly je stimulované svalovo, alebo funkciou zlyhania. Napríklad, keď sa dieťa učí postaviť sa. Veľa krát spadne pretým, než sa postaví. Centrum motorickej kontroly organizuje všetky pohybové vzory. Môže naučiť nový dobrý pohybový vzor, alebo pri určitej traume vytvoriť zlý pohybový vzor / návyk. S každým pokusom dieťa dosiahne určitý pokrok, až sa postaví. Tento pohybový vzor je následne naprogramovaný do motorického centra. Avšak pri zranení sa uložia nesprávne pohybové vzory, ktoré pretrvajú až pokým sa manuálnou terapiou NKT alebo inou metódou neodomkne pôvodný pohybový vzor. Veľa pohybových vzorov  sa vytvorí prostredníctvom zranenia alebo opakovaným zlým pohybom.

 NKT využíva  :  Core (jadro) – spinálne svaly ktoré riadia končatiny

                           Antagonistov – svaly ktoré pracujú v opozícií so svalmi ktoré vykonávajú pohyb

                           Synergistov -  svaly ktoré spolupracujú s hlavnými svalmi ktoré vykonávajú pohyb

Pri testovaní sa využívajú 3 druhy tlaku:

Pokiaľ je sval stuhnutý, treba ho uvoľniť pomocou rôznych uvoľňovacích techník, potom skontrolovať antagonistov, či pracujú, ak nie tak sa zamerať na synergistov aby dopomohli antagonistom vo funkcií a aby sa obnovil pôvodný pohybový vzor.

Prečo sú testy dôležité ?

Tieto testy nám hovoria ako svaly medzi sebou komunikujú, v akom vzťahu sú, či má daný človek zaužívané a naprogramované dobré pohybové vzory. Pri zlej komunikácií a zlých pohybových vzoroch je pohyb neefektívny, nekvalitný, spomaľuje výkon a vedie ku zraneniam, ktoré môžu časom a pri veľkom počte opakovaní prerásť do štrukturálnych zmien. Tieto zmeny následne vedú k bolesti a neschopnosti viesť normálny život. Operácie môžu pomôcť človeku zlepšiť kvalitu pohybu ale len v tom prípade, ak sa následne preprogramuje a naučí sa dobrý pohybový vzor.

V našom gyme vždy na začiatku  tréningov robíme s klientami diagnostiku a anamnézu aby sme odhalili slabšie / menej funkčné časti, na ktoré sa v úvode zameriame a posilňujeme. Dbáme na kvalitu pohybu a spoluprácu s inými svalovými skupinami. Následne dané pohybové vzory môžu ľudia používať v bežnom živote bez toho aby došli k nečakaným zraneniam a bolesti.

Zdroje:

- Svalové testy, Vladimír Janda a kol ., 2004

- NeuroKinetic Therapy, David Weinstock, 2010 

- www.strengthandconditioningresearch.com/functional-movement-screen-fms/